Budowa

Zawsze jesteśmy generalnym wykonawcą, a budowy realizowane są we wszystkich branżach. Budujemy obiekty użyteczności publicznej oraz domy i budynki dla inwestorów prywatnych.

Przebudowa

Specjalizujemy się przebudowie budynków gdzie inwestorami są urzędy gminy, jednostki wojskowe, szkoły, inne instytucje, a także inwestorzy prywatni.

Remont

Zajmujemy się remontami budynków oraz kompleksowym wykańczaniem wnętrz dla instytucji publicznych, firm oraz inwestorów prywatnych.

Roboty ziemne

Do prac przy robotach ziemnych wykorzystujemy własny sprzęt i maszyny budowlane.