Rok założenia 2008

Specjalizujemy się w budowie, przebudowie i remontach obiektów użyteczności publicznej. Zawsze jesteśmy generalnym wykonawcą, a budowy realizowane są we wszystkich branżach. Naszymi inwestorami są urzędy gminy, jednostki wojskowe, szkoły, instytucje, firmy, a także inwestorzy prywatni.

Dysponujemy zapleczem maszynowo – sprzętowym niezbędnym do realizacji sieci zewnętrznych oraz zagospodarowania terenu. A nasi pracownicy budowlani mają bardzo duże doświadczenie.

Najczęściej obsługiwane inwestycje przez nas w ostatnich latach.

Urzędy Gminy
Jednostki Wojskowe
Szkoły
Inne instytucje i firmy
Inwestorzy prywatni